Ustrzyki Dolne, rys historyczny

Ustrzyki Dolne – miasto, stolica powiatu bieszczadzkiego, w województwie podkarpackim nad rzeką Strwiąż. Leży na wysokości ok. 480 m n.p.m., na trasie małej i dużej „pętli bieszczadzkiej”.

Osada założona przez Wołochów przypuszczalnie w końcu XV w. W 1509 r. lokowana przywilejem danym Iwoni Janczowiczowi pochodzącemu z Siedmiogrodu. Wówczas Ustrzyki zamieszkiwała ludność przybyła z ruskich wsi rolniczych oraz wołoscy pasterze poszukujący bezpiecznej osady.

W 1727 r. na mocy postanowienia króla Augusta II Mocnego Ustrzyki otrzymały prawa miejskie. Wiązało się to z napływem ludności, wśród której najliczniejszą grupę stanowili żydowscy kupcy.

Do rozbiorów obszar ten był w województwie ruskim, a w 1772 r. znalazł się pod zaborem austriackim. W okresie konfederacji barskiej miasto i okolice były terenem walki konfederatów z wojskami rosyjskimi.

Na przełomie XIX i XX w. w związku z rozwojem w okolicy kopalnictwa naftowego Ustrzyki nabrały większego znaczenia. W mieście uruchomiono dużą rafinerię ropy naftowej i inne zakłady.
W 1872 r. poprowadzono tędy strategiczną linię kolejową z Węgier do twierdzy Przemyśl.

W 1939 r. miasto – jako teren na wschód od rzeki San – znalazło się pod okupacją sowiecką: w latach 1941-1944 było pod okupacją niemiecką. W ciągu dwóch lat okupacji Niemcy dokonali całkowitej eksterminacji miejscowej ludności żydowskiej.

Po wojnie Ustrzyki i okolice znalazły się w granicach ZSRR, a w 1951r. w ramach wymiany terenów przygranicznych Budynki w rynkuponownie wróciły do Polski, a część Lubelszczyzny (część powiatu hrubieszowieskiego z miastami: Bełz, Krystynopol i Waręż) przyłączono do ZSRR (dzisiaj są one w granicach państwa ukraińskiego).

 

Strony internetowe:

Informacje o mieście

Atrakcje turystyczne

Rozkłady jazdy (PKS, PKP, komunikacja miejska)